Đau khớp di chuyển

Khớp xương đau nhức con đau di chuyển là đặc thù của bệnh phong thấp thể phong - Cơn đau di chuyển giữa các khớp

Phong thấp thể phong gây triệu chứng cơ bản gồm

Bệnh có thể gây ra những biến chứng nặng nề như teo cơ, cứng khớp, biến dạng khớp, thậm chí tàn phế.

Bản quyền của Phongthap.com.vn